CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HÒA FICO

    Địa chỉ: Km50 – QL51 – phường Tân Phước – Thị xã Phú Mỹ – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

    Điện thoại: (02543) 876 139 – Fax: (02543) 876 814

    Email: phuochoafico@yahoo.com.vn