THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

LINK TẢI FILE ĐĂNG KÝ & ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  1. PHIEU DANG KY THAM DU ĐHĐCĐ
  2. PHIEU ĐK-UY QUYEN THAM DU ĐHĐCĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *