Bột ly tâm 0-6mm

Liên hệ

Bột ly tâm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất,

Từ hạt đá mi sàng 10cm được xử lý qua máy cối titan,

Sau đó được đưa đến guồng rửa để xử lí hết tạp chất và có được sản phẩm bột ly tâm từ 0-6mm.