Một số hình ảnh hoạt động công trình mà Phước Hòa Fico đã thi công và thực hiện được:

 

Hội nghị tổng kết năm 2017 & Hội nghị người lao động năm 2018

Giải bóng đá tranh cúp PHUFi.Co lần thứ I năm 2019