THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

 THÔNG BÁO

                                              Về việc chi trả cổ tức năm 2016

          Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Phước Hoà Fico

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phước Hoà Fico.

– Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày  12/04/20176  của Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phước Hoà Fico;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phước Hoà Fico ngày 24/05/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phước Hoà Fico trân trọng thông báo đến Quý cổ

đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1.Tỷ lệ chi trả cổ tức :  15 % /cổ phần (tính trên mệnh giá), được chia làm 2 đợt, mỗi đợt

chi trả 50% cổ tức ( Riêng cổ đông sở hữu dưới 4000 cổ phần được nhận cổ tức 1 lần đợt 1)

2. Danh sách cổ đông chi trả cổ tức : Theo danh sách chốt cổ đông quyền tham dự Đại

hội cổ đông ngày 31/03/2017.

3. Thời gian chi trả cổ tức :

Đợt 1 : Từ ngày 15 /06/2017; Đợt 2 :  Trong quý III/2017.

4. Địa điểm chi trả cổ tức   : Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Phước Hoà Fico.

5. Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

6. Thủ tục chi trả cổ tức :

a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND (đối với cá

nhân) hoặc giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền; kèm

theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của

người được ủy quyền.

b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyển tiền).

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông

xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Phước Hoà Fico.

Lưu ý: 

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền

nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ:   Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Phước Hoà Fico

Điện thoại       :           064.3876.139   Fax: 064.3876.814    Website  : phuochoafico.vn

Trân trọng thông báo !

 

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)                                                                                                     Nguyễn Xuân Thắng

ĐÍNH KÈM THEO THÔNG BÁO:

  1. THONG BAO CHI TRA CO TUC NAM 2016
  2. GIAY UY QUYEN NHAN CO TUC
  3. GIAY DE NGHI NHAN CO TUC BANG CHUYEN KHOAN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *